02 Ağu

Lojistik Pazarlama: Operasyonlar Pazarlama ile Nasıl Birleştirilir?

Lojistik Pazarlama: Operasyonlar Pazarlama ile Nasıl Birleştirilir?

Lojistik pazarlama, iki unsuru bir araya getirdiği için moda haline gelen bir kavramdır. Bu unsurlar markaların farklılaşması ve markaların güçlendirilmesidir. Peki, lojistik operasyonların pazarlamayla ilişkisi nedir?

Pazarlama ve Lojistik İlişkisi

Pazarlama, bir ürünün ticarileştirilmesini teşvik eden ve markayı geliştiren bir dizi tekniktir. Bu tanım lojistikle birleştirildiğinde kullanıcı, ilgili kavramın, lojistiğin sağladığı hizmeti pazarlamak için eylemlerin gerçekleştirildiği anlamına geldiğini düşünebilir.

Ancak, öyle değil. Kapsadığı gerçek anlam, lojistik kullanımı yoluyla nihai tüketiciye, yani müşteriye sunulan hizmette bir iyileştirmedir.

Nihai müşteri, lojistik pazarlamanın temel amacıdır. Günümüzde bu tüketiciyi elde tutmak için lojistik kullanılmaktadır. Her iki terimi birleştiren lojistik pazarlamadan bahsetmemizin nedeni, üretim zincirinin mevcut işleyişinden kaynaklanmaktadır.

Lojistik Pazarlama Nasıl Geliştirilir?

Lojistik pazarlama, kısacası, her türlü ticari stratejinin mevcut temeli olduğu için şirketlerin katlanarak büyümesine katkıda bulunan bir kavramdır. Lojistik pazarlamanın geliştirilmesi için şu detaylara odaklanmak gerekir:

Piyasayı Bilin

Ne tür müşterileriniz olduğunu bilmek önemlidir ve bunun için şirketin ne tür bir pazarda faaliyet gösterdiğini araştırmak gerekir. Bütün bunlar hem rakiplerin incelenmesini hem de müşteriler arasında ortaya çıkan yeni talepleri, yani ilkinin tekliflerini ve ikincisinin ihtiyaçlarını bilmeyi gerektirir.

Lojistik İhtiyaçların Farkında Olun

Bir şirketin lojistik ihtiyaçlarının farkında olmak şarttır. Lojistik, müşterinin ifade ettiği ihtiyaçla tutarlı olmak zorunda olduğundan, ancak bu şekilde başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. 

İyileştirilmesi Gereken Alanları Tespit Edin

Kullanıcının talebini lojistik hizmetiyle tartmanız gerekiyor. Bu da şu noktaya varıyor: hangi alanların iyileştirilebileceğini tespit etmek.

Bir şirketin iyileştirmesi gereken birçok tipik özelliği vardır. Örneğin ürünlerin zarar görmemesi için ambalajın doğru kullanılması gerekir. Buna karşılık, plastik kullanımının çevre üzerindeki etkinin daha az olmasını sağlamak da önemlidir. Mevcut müşteri, belirli bir şirketin hizmetlerini seçerken her türlü yönü dikkate alır. Dolayısıyla bu alanlar rakiplere göre fark yaratabilir.

Uygulama Aşamasına Geçin

Lojistik işinin kapasitesi ile ilgili olarak iyileştirmeye açık alanların etüdü yapıldıktan ve gerekli hesaplamalar gerçekleştirildikten sonra uygulama aşamasına geçilir.

Bu son eylem, teklifin oluşturulmasından ve lojistik pazarlamanın kullanılmasından geçer. Pazarlama etrafında gelişen yapının şirketin fonksiyonları ile ilgili olması ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinin esas olduğu bilinmelidir.